Cenas

Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU)

Kopnes aprēķins    25 – 55€

Sijas aprēķins    20 – 50€

Statiski noteicama rāmja dimensionēšana un pārvietojumu aprēķins⁠    25 – 45€

Daudzlaidumu locīklu sijas aprēķins    65 – 95€

Statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar spēku metodi    35 – 55€

Statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar pārvietojumu metodi    30 – 55€

Nepārtrauktas sijas aprēķins    25 – 50€

Atsevišķu konstruktīvo elementu kontrolaprēķini, dimesiju pārbaudes   480 – 1200€

Variantu salīdzinājums    60 – 160€

Kalendārais grafiks, strādnieku kustības grafiks, mehānismu kustības grafiks,materiālu piegādes grafiks un tāmes. Objekta ekonomiskie rādītāji – tāmju aprēķini    360 – 900€

Grafiskā daļa    655 – 875€

Paskaidrojuma raksts    480 – 1200€

Pētnieciskā daļa     695 – 1740€

Studiju projekts    170 – 565€

Slodžu noteikšana    60 – 150€

Metāla konstrukciju pamataprēķini    25 – 70€

Metinātie savienojumi    15 – 35€

Studiju projekts    165 – 420€

Enkurojuma un pārlaiduma garumu aprēķins. Pārlaiduma konstruēšana    20 – 50€

Vertikāli slogotas mūra sienas nestspējas aprēķins    50 – 125€

Betona aizsargslāņa noteikšana 15 – 35€

Plātnes biezuma un piepūļu tajā noteikšana    20 – 55€

Plātnes garenstiegrojuma noteikšana un pārbaude uz bīdes spēkiem     45 – 115€

Plātnes pārbaude uz izlieci un uz plaisāšanu izmantojot vienkāršotās metodes    10 – 30€

Izlieču pārbaude aprēķinu ceļā    10 – 35€

Plaisu platuma aprēķins    15 – 40€

Dzelzsbetona T-veida sijas aprēķins    55 – 140€

Sija apakšuzdevumi 1.1-1.6    90 – 225€

Kolonna apakšuzdevumi 2.1-2.4    60 – 150€

Pamats apakšuzdevumi 3.1-3.4.    45 – 110€

Studiju projekts    475 – 1190€

Centriski stiepta koka elementa nestspējas pārbaude    15 – 35€

Centriski spiesta koka elementa nestspējas pārbaude 15 – 45€

Kombinēti slogoto (stiepti-liekta un spiesti-liekta) koka elementu aprēķins    40 – 100€

Tapveida savienojumu aprēķini    30 – 80€

Divslīpņu līmetas sijas aprēķins    40 – 105€

Hibrīdas sijas aprēķins    35 – 90€

Liekta koka elementu aprēķins    25 – 65€

Studiju projekta paskaidrojuma raksts    480 – 1200€

Studiju projekta grafiskā daļa    445 – 675€

Studiju projekta kalendārais grafiks, strādnieku kustības grafiks, mehānismu kustības grafiks,  materiālu piegādes grafiks un tāmes    360 – 900€

Palīdzība eksāmena laikā tiešsaistē    75 – 165€

Eksāmena video apmācība    95 – 145€ 

Rīgas Celtniecības koledža (RCK)

Vienlaiduma sija    20 – 50€

Kopnes aprēķins    20 – 50€

Noteicams rāmis    15 – 35€

Būvkonstrukciju aprēķins    540 – 1350€

Kalendārais grafiks, strādnieku kustības grafiks, mehānismu kustības grafiks, materiālu piegādes grafiks un tāmes    360 – 900€

Paskaidrojuma raksts    540 – 1350€

Grafiskā daļa    725 – 940€

Palīdzība eksāmena laikā tiešsaistē    75 – 165€

Eksāmena video apmācība    95 – 145€ 

Latvijas Biozinatņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU iepriekš LLU)

Statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar spēku metodi    30 – 75€

Statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar pārvietojumu metodi    30 – 75€

Būvkonstrukciju aprēķins    660 – 1650€

Kalendārais grafiks, strādnieku kustības grafiks, mehānismu kustības grafiks, materiālu piegādes grafiks un tāmes    390 – 975€

Paskaidrojuma raksts    630 – 1575€

Grafiskā daļa    740 – 925€

Studiju projekts    270 – 675€

Studiju projekts    240 – 600€

Studiju projekts    630 – 1575€

Palīdzība eksāmena laikā tiešsaistē    75 – 165€

Eksāmena video apmācība    95 – 145€ 

Šeit norādītas tikai pieprasītāko darbu cenas, bet labprāt palīdzēsim arī ar citiem darbiem.

Aizpildi pasūtījuma formu un noskaidro gala cenu!