Raksti

Brīvas svārstības būvmehānikā

Vecākā no būvmehānikas disciplīnām ir darinājumu dinamika. Tā ir lietišķā zinātņu disciplīna, kas...

Brīvas un uzspiestas svārstības būvmehānikā

Bezgalīgi daudz kustības brīvības pakāpes Vienkāršākais piemērs sistēmai ar bezgalīgi daudz kustības...

Nenoteicamu rāmju un nepārtrauktu siju noturība

Jebkurā inženierdarinājumā (kā kustīgā, tā nekustīgā) tiek izmantoti nesoši konstrukciju elementi...

Kādas ir zaļo jumtu konstrukciju priekšrocības un trūkumi?

Kas ir zaļie jumti? Zaļais jumts jeb jumta dārzs ir veģetatīvs slānis, un tas tiek audzēts uz jumta...

Ēku zibensaizsardzība: sistēmas izbūve un būvnormatīvu prasības

Zibens tiek definēts, kā elektriskā izlāde starp mākoņiem vai starp mākoņiem un zemi negaisa laikā...

Moduļu māju projekti – būvniecība un ražošana

Kas ir moduļu māja? Moduļu māju būvniecība kontrolētā rūpnīcas vidē moduļos un pēc tam transportētas...

Cementa hidratācija un tā prasības pēc EN

Cementa hidratācija un cietēšana Hidratācijas procesa nozīmīgums Nehidratējis portlandcements nevar...

Koka kopnes: raksturojums un projektēšana

Mājas neatņemama sastāvdaļa ir jumts, kas iedzīvotājus pasargās no laikapstākļu ietekmes jebkurā...

Hidroizolācija: jēdziena skaidrojums, ierīkošana un veidi

Būvniecībā ar terminu “hidroizolācija” apzīmē celtniecības konstrukciju, ēku un būvju aizsardzību no...