Sadarbības noteikumi

1. Norēķināšanās par darbu

1.1. Darba izstrādi uzsākam pēc avansa saņemšanas (20 – 40% no summas). Pēc apmaksas ir jāpainformē par maksājuma veikšanu.
1.2. Atlikusī maksājuma daļa ir jāveic tad, kad paziņojam, ka darbs ir pabeigts. Darbu nosūtam 12 darba stundu laikā pēc maksas saņemšanas. 
1.3. Nepieciešamības gadījumā pirms maksājuma veikšanas varam nosūtīt darbu ar apgrieztām malām. 
1.4. Ja ir atrunāta darba sūtīšana pa daļām, tad attiecīgā daļa tiek nosūtīta, kad ir iemaksāta šīs daļas vērtība un avanss par atlikušajām darba daļām.
1.5. Mūsu darba laiks 9:00-18:00. Iepriekš vienojoties, iespējams saņemt darbu arī ārpus darba laika.

2. Labojumi un papildinājumi

2.1. Darba vadītāja norādītās saturiskās nepilnības novēršam bez papildus maksas.
2.2. Ja informācija tiek atsūtīta vairāk nekā 14 dienas pēc darba izstrādes vai labojumi ir pretrunā ar iepriekšējiem norādījumiem, tad par korekcijām ir jāmaksā un termiņš to veikšanai atkarīgs no noslodzes. Šajā gadījumā nedrīkst pieprasīt īsus termiņus korekciju veikšanai.
2.3. Pasūtītājs drīkst prasīt veikt tikai tādus labojumus vai papildinājumus, ko darba atrādīšanas laikā personīgi norādījis darba vadītājs. Arī studiju biedru izteikumi vai informācija no metodiskajiem norādījumiem un citiem avotiem nevar kalpot par pamatu labojumu vai papildinājumu pieprasīšanai.
2.4. Informācija par nepieciešamajām korekcijām ir jānosūta rakstiski uz e-pastu. Nepieciešamības gadījumā saruna ar pasniedzēju ir jāieraksta un jāatsūta audioieraksts.
2.5. Netiek veikti tādi labojumi, kas ir pretrunā ar normatīvos vai literatūrā esošo informāciju. Lai pasūtītājam būtu iespējams atspēkot nepamatotās prasības, tiek sniegta informācija, kurā paskaidrots, kādēļ prasītās korekcijas ir nepamatotas.
2.6. Ja pasūtītājs pats pēc savas iniciatīvas saturiski pārveido saņemto studiju darbu, tad jebkādas tālākās darba korekcijas veic pasūtītājs.

2.7. Netiek garantēts, ka darbā nebūs nevienas kļūdas. Kļūdu gadījumā izcenojums nemainās.

3. Komunikācija un konsultācijas

3.1. Pasūtītājam ir pienākums pasniedzējam nosūtīt mūs interesējošos jautājumus un komentārus par korekcijām un darba saturu.
3.2. Vienīgais saziņas veids ir e-pasts. Telefoniski komunikācija nenotiek (ieskaitot SMS). Tiek garantēta  atbilde uz e-pasta vēstulēm ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā. Gadījumā, ja atbilde netiek saņemta norādītajā termiņā, vēlams uzrakstīt SMS. Ir aizliegts pieprasīt īsāku atbildēšanas laiku.
3.3. Darba cenā nav iekļautas atbildes uz jautājumiem par darba saturu. Pastāv iespēja saņemt maksas konsultācijas e-pastā.
3.4. Aizliegts izteikt destruktīvu kritiku vai komunicēt agresīvi.

4. Noformējums

4.1. Darbu nosūtām PDF formātā. Nepieciešamības gadījumā par papildus maksu varam pārkonvertēt darbu uz kādu citu formātu.
4.2. Netiek garantēts, ka katra darba vizuālais noformējums būs unikāls.
4.3. Pasūtot kādu atsevišķu darba daļu, tās noformējumu izstrādājam atbilstoši mūsu ieskatiem, nevis pielāgojam pasūtītāja noformējumam.
4.4. Atsevišķās daļas iekļaušanu kopējā darbā veic pasūtītājs. Izmaiņas noformējumā veic pasūtītājs.

5. Dažādi

5.1. Netiek garantēts kāds konkrēts vērtējums.
5.2. Noteikumu neievērošana vai prasība veikt atkāpes noteikumos var kalpot kā iemesls sadarbības pārtraukšanai.
5.3. Garantējam pilnīgu konfidencialitāti.
5.4. Pasūtījums ir izpildīts, tad, kad ir novērstas visas darba vadītāja pamatotās¹ saturiskās norādes, kas ir atsūtītas bezmaksas labojumu termiņa laikā².

5.5. Ja kaut kādu apstākļu³ dēļ nav iespējams izpildīt vadītāja pamatotās saturiskās norādes, tad atgriežam maksu par tām lapām, kurās ir jāveic šīs korekcijas vai papildinājumi.

¹ Balstītas uz normatīviem vai informācijas avotiem
² 14 dienas pēc darba izstrādes
³ Jāveic eksperimenti laboratorijā, jāpielieto kādas specifiskas programmas utt.